Damjan Đakov

Damjan Đakov rođen 22. januara 1959. godine u Beogradu. Po završetku Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, osamdesetih godina, odlazi u Italiju, prvo u Pizu, potom u Viaređo i Modenu, gde se sreće sa radom savremenih italijanksih umetnika (Tansavangardia, Hipermanirizam….) koji su vratili slikarstvo u centar umetničkog interesovanja citirajući iskustva i dela iz prošlosti. Iako se nije uklapao u pomenute pokrete, imao je mnogo dodirnih tačaka sa njima i razvio je osobeni prepoznatljivi stil. Za razliku od italijanskih slikara koji su to bazirali na svojoj prošlosti, Damjan je izvlačio svoje stilizacije i pojednostavljenja inspirisan fresko slikarstvom i ikonama iz srpske tradicije. Taj izraz je kombinovao sa modernim izrazom pop kulture i uticajima modernih medija.

Pretraga

Copyright © 2019 Antikdb | Izrada sajta