Slobodan Štetić

Slobodan Štetić, rođen 1958. godine u Jagodini. Diplomirao na Grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Fotografiju kod profesora Dragoljuba Kažića i Grafiku knjige kod profesora Bogdana Kršića. Bavi se plakatom, fotografijom, grafikom knjige i slikarstvom. Redovni je profesor na odseku za Grafički dizajn Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Izlagao na više stotina samostalnih i grupnih izložbi grafičkog dizajna, fotografije, slikarstva i ilustracije u mnogim gradovima u zemlji i inostranstvu, Francuska, Poljska, Finska, Kanada, San Marino, Švajcarska, Taipei, Moskva, Italija, Sofija,Ćeška, Bugarskai dr. Oblikovao više knjiga iz oblasti poezije, beletristike nauke i umetnosti. Svojim ilustracijama obogatio više pesničkih knjiga. Stalni saradnik za oblast Grafičkog dizajna Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodi niza koji je oblikovao više monografija, kataloga, časopisa i drugog propagandnog materijala, kao i Podruma Radovanović u Krnjevu za koji je uradio grafički imidž i više etiketa za vino. Dobitnik velikog broja nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama za svoj dosadašnji rad.

Pretraga

Copyright © 2019 Antikdb | Izrada sajta