Mladen Srbinović

Mladen Srbinović rođen je u Sušici (Makedonija) 1925. godine. Maturirao je u Beogradu gde je i pohađao privatnu školu Mladena Josića. Studirao je na Likovnoj akademiji u Beogradu, kod profesora Ivana Tabakovića, Nedeljka Gvozdenovića, Koste Hakmana, Ljubice Sokić i Mihaila Petrova. Posle diplomiranja 1951. godine, pohađa specijalni tečaj kod profesora Nedeljka Gvozdenovića. Prvi put izlaže 1948. godine na Izložbi radova studenata Akademije likovnih umetnosti, a samostalno 1955. godine u Beogradu. Grafiku izlaže sa Boškom Karanovićem i Stojanom Ćelićem prvi put u Beogradu 1953. godine. Tokom svoje umetničke karijere bio je član, ULUS-a od 1952. godine, Grafičkog kolektiva, grupe “Samostalni” i jedan od osnivača i članova “Decembarske grupe”. Dopisni član SANU, gde je obavljao više funkcija, postao je 1981. godine, a redovni 1988. godine. Akademik Srbinović bio je i član MANU i član Evropske akademije umetnosti, nauka i humanističkih nauka, titularni član od 2003. godine. Od 1953. bavi se pedagoškim radom na Akademiji, odnosno Fakultetu likovnih umetnosti, a 1972. godine stiče zvanje redovnog profesora. Na ovoj dužnosti ostaje do oktobra 1985. godine. Pored slikarstva i grafike bavio se ilustracijom, mozaikom i tapiserijom. Njegovi monumentalni mozaici postavljeni su u institucijama širom zemlje. Umro je u Beogradu 2009. godine.

Pretraga

Copyright © 2019 Antikdb | Izrada sajta