Milan Marinković Cile

Milan Cile Marinkovic rođen je 1947. godine. u Beogradu. Nakon završene Likovne akademije u Beogradu 1972., zahvaljujući stipendiji fonda Moše Pijade odlazi u Pariz. Od 1993. nastanio se sa porodicom u Parizu, i dalje se njegova izlagačka aktivnost i umetnički rad odvijaju na relaciji Pariz – Beograd. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a za svoj rad nagrađen je brohjnim priznanjima i nagradama. Njegovo stvaralaštvo kritičari su uporedili sa pop-artom, novim ekspresionizmom, novom figuracijom i transavangardom.

U okviru vodećeg oblika ponašanja, izgleda i mode nalaizi se sada prezentovana umetnost Cileta Marinkovića i pred toga što je upravo ovakvim radovima gotovo pre deset godina naslutio sadašnji trenutak u umetnosti. A stavrna savremenost ovih slika uprkos latentnoj težnji prema modernizmu, zrači i istinskom pripadnošću ovom vremenu. Dogodilo se i u primeru Cleta Marinkovića da je došlo do poklapanja karaktesistika epohe sa njegovim kreativnim intesovanjima, što je nužna mera savremenosti.

Pretraga

Copyright © 2019 Antikdb | Izrada sajta