Mihajlo Petrov

Mihajlo Petrov rođen je u Beograd, 26. septembra 1902. Pohađao Umetničku školu u Beogradu (prof. Ljuba Ivanović, Milan Milovanović, 1919-1921). Usavršavao se u Beču 1921, Krakovu kod profesora J. Pankieviča 1923. i Parizu 1925. godine. Postavljen je za vanrednog profesora grafike na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1940. Prešao na Akademiju primenjenih umetnosti 1951, na kojoj je osnovao Grafički odsek. Osim slikanja bavio se i grafikom (drvorez, bakropis, suva igla, litografija…), opremom knjige, a između dva svetska rata aktivno je pisao likovnu kritiku, uglavnom za list „Pravda“. Sarađivao je, prvenstveno kao grafičar, u časopisu „Zenit“ (od 1921. godine – prvi apstraktni drvorezi) i u dadaističkim časopisima. Postao je član „Oblika“ 1927. godine, ali je 1930. napustio ovu umetničku grupu. Izlagao je na izložbi „Oblika“ u okviru IV jugoslovenske umetničke izložbe 1927. i na I izložbi Umetničke grupe „Oblik“. Samostalne izložbe u Beogradu, Rijeci, Požarevcu, Nišu, Budimpešti i Amsterdamu, kao i na izložbama jugoslovenskih umetnika u Moskvi, Londonu, Amsterdamu i mnogim drugim evropskim gradovima. Umro je u Beograd, 15. oktobra 1983.

Pretraga

Copyright © 2019 Antikdb | Izrada sajta