Dragan Kunić

Dragan Kunić, rođen je 1955. godine u Posušju kod Mostara. Pravni fakultet završio je u Mostaru. Profesionalno se bavi slikarstvom od 1989. godine. Član je ULUPUDS–a od 1993. godine. Vihor rata otrgao ga je od Mostara i doveo u Beograd gdje sada živi i radi. Iako je u našem aktuelnom slikarstvu, sledstveno opštem “punog kruga modernizma” fovizam i međuratni ekspresionizam boje i kolorizam našao ne malo opravdanja za svoju dugu mladost, u strujanjima raznolikih povrataka slici i slikanju. Kunićev primer je unekoliko izolovan i potpuno sličan, samostalan, ali neskriveno otvoren prema poznatim uticajnim pritokama.Kao toliki mnogi naši, proslavljeni umetnici, Kunić, kao čovek od kulture i poznavanja poretka stvari u tom domenu, pokazao dosta sluha za ono što je najprimerenije stvaralačkom izazovu, pogotovo što je postavljeno na utemeljenim vrednostima.

Pretraga

Copyright © 2019 Antikdb | Izrada sajta